Historia ośrodka

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu usytuowany jest w pięknej krajobrazowo dzielnicy Poznania. Mieści się między dwoma jeziorami, otoczony jest zielenią pobliskich lasów i zabytkowego parku, który stanowi najbliższy teren rekreacyjny dla małych pacjentów.

W XIX w. Kiekrz był majątkiem ziemskim. Dworek, w którym mieszkali właściciele, stanowi obecnie środkową część budynku. Przed I wojną światową majątek rozparcelowano, a ziemię sprzedano miejscowym chłopom i rodzinom niemieckim. Pozostał park, sad i zabudowania. W 1928 r. sprzedano je Kasie Chorych miasta Poznania, która organizowała tu kolonie letnie dla ok. 650-ciu dzieci. Równocześnie zaczęto rozbudowywać obiekt. Powstawały kolejne skrzydła budynku. W 1931 r. kolonie letnie przekształcono w tzw. „kolonię leczniczo-szkolną”, czynną przez cały rok. Funkcjonowała ona w systemie 3-miesięcznych turnusów dla około 100 niedożywionych i zagrożonych gruźlicą dzieci. W 1934 r. nieruchomość przeszła na własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i została przemianowana na Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci.

Po oswobodzeniu miasta w lutym 1945 r. Miejski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu utworzył tu sierociniec. W 1950 r., z uwagi na dużą liczbę zachorowań na gruźlicę, decyzją Ministerstwa Zdrowia, powstało w Kiekrzu Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze dla 150-ciu pacjentów. Zmniejszenie się ilości zachorowań na gruźlicę oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne dla dzieci spowodowały, że 1 kwietnia 1967 r. zakład przekształcono w Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci ze schorzeniami narządu ruchu. Jego pierwszym dyrektorem został dr med. Konstantyn Piechocki, uczeń i współpracownik prof. Wiktora Degi. W sanatorium, będącym wówczas jedynym w województwie samodzielnym ośrodkiem tego typu. Wcielano tutaj w życie zasady kompleksowej rehabilitacji. Nawiązano kontakty z organizacjami charytatywnymi ze Szwecji i Holandii, która wspomagała sanatorium. W 1993 r. decyzją administracyjną Sanatorium zostało przemianowane na Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Natomiast od 2013 r. funkcjonujemy jako Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu.