Zakres usług

W Ośrodku usprawnia się pacjentów w ze schorzeniami narządu ruchu o różnej etiologii:

 • po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • po złamaniach,
 • po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych,
 • ze schorzeniami neurologicznymi, np. mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, neuropatie, rdzeniowe zaniki mięśniowe, niedowłady po udarach mózgu, przepukliny oponowo-rdzeniowe, schorzenia uwarunkowane genetycznie,
 • z wadami wrodzonymi narządu ruchu – w tym po korekcjach operacyjnych,
 • z chorobami reumatologicznymi – stany podostre upośledzające funkcję narządu ruchu,
 • ze schorzeniami kręgosłupa, takimi jak np. skrzywienia kręgosłupa (w tym leczenie gorsetowe), choroba Scheuermanna, dyskopatie, bóle kręgosłupa pochodzenia mechanicznego, rwa kulszowa, rwa ramienna.

Świadczenia z zakresu fizjoterapii:

 • metody usprawniania stosowane w naszym ośrodku przez terapeutów posiadających certyfikaty potwierdzające ich wysokie kwalifikacje, są to:
  • metoda NDT-BOBATH,
  • metoda Vojty,
  • Kinesiology-Taping,
  • metoda PNF,
  • metoda McKenzie.

Posiadamy Rotor elektryczny MOTOmed, pacjent może tu łączyć ćwiczenia czynne z biernym ruchem urządzenia.

Zabiegi z zakresu:

 • fizykoterapia:
  • elektroterapia (galwanizacja, jontoforeza, elektrostymulacje, tonoliza, prądy diadynamiczne, TENS),
  • magnetoterapia,
  • ultradźwięki,
  • światłolecznictwo (laser, sollux, lampa Bioptron),
  • krioterapia,
  • ciepłolecznictwo (okłady parafinowe),
 • hydroterapia:
  • wanna do hydromasażu,
  • wanna do masażu podwodnego,
  • wirówki do masażu kończyn górnych i dolnych,
 • basen do ćwiczeń w wodzie