Zasady przyjęć do Ośrodka

Leczenie dzieci/pacjentów skierowanych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych jest bezpłatne.

Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka na podstawie ważnych skierowań wystawianych przez lekarzy oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, chorób wewnętrznych/pediatrycznych, onkologicznych oraz – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – poradni rehabilitacyjnych, neurologicznych, urazowo-ortopedycznych i reumatologicznych. Prosimy o dołączenie dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie na skierowaniu oraz informację o chorobach współistniejących.

Jako uzupełnienie stanu pacjentów niepełnoletnich, przyjmujemy również osoby dorosłe na rehabilitację stacjonarną ogólnoustrojową.

Pacjent dorosły powinien być samodzielny w samoobsłudze, wydolny krążeniowo, oddechowo, pozostawać w logicznym kontakcie słownym (wyjątek: afazja), rozumieć wypowiadane polecenia, nie posiadać zmian skórnych typu odleżyny i owrzodzenia.

Pacjent/dziecko nie może mieć kontaktu z chorobami zakaźnymi w ostatnich 3 tygodniach.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje lekarz w dniu przybycia pacjenta do Ośrodka.

Pacjent zakwalifikowany do przyjęcia na oddział powinien zabrać dodatkowo ze sobą:

 • dowód osobisty (osoby pełnoletnie),
 • przybory toaletowe i higieniczne (dodatkowo duży ręcznik),
 • strój do ćwiczeń (np. wygodne ubranie typu dres) i strój kąpielowy, klapki oraz szlafrok,
 • obuwie z przeznaczeniem do wykonywania ćwiczeń,
 • sztućce i kubek (osoby dorosłe),
 • posiadane zaopatrzenie ortopedyczne,
 • dotychczasowe wypisy (karty informacyjne) z innych szpitali, placówek medycznych, zdjęcia RTG, wyniki badań diagnostycznych,
 • leki pobierane na stałe zlecone ambulatoryjnie (choroby współistniejące) w ilości wystarczającej na okres usprawniania w Ośrodku,
 • w przypadku pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe – aktualne badanie INR,
 • w przypadku pacjentów przyjmujących leki diuretyczne – aktualne badanie poziomu elektrolitów we krwi,
 • u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia – wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego z ostatnich 7 dni.

W trakcie pobytu w Ośrodku nie wolno korzystać z porad, konsultacji, recept w innych placówkach medycznych.

Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie bez uprzedzenia traktowane będzie jako rezygnacja z leczenia.

Dla każdego pacjenta jest ustalany czas pobytu i indywidualny program rehabilitacyjny. Czas pobytu pacjenta może trwać od 3 do 6 tygodni. Od kwietnia do października w pawilonach na terenie Ośrodka prowadzone są 3-tygodniowe pobyty rehabilitacyjno-edukacyjne dla matek z dziećmi od 1. do 7. roku życia. Ich celem jest edukacja matki lub innego stałego opiekuna w zakresie potrzeb zdrowotnych i psychopedagogicznych dziecka w danym etapie rozwoju. Terapia prowadzona jest indywidualnie. Opiekun ponosi koszty hotelowe i żywieniowe.

Przy Ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Nauczanie odbywa się programem dostosowanym do możliwości dziecka w zespole klasowym lub indywidualnie. Grupa wykwalifikowanych wychowawców opiekuje się dziećmi w czasie wolnym od zabiegów medycznych i zajęć szkolnych, organizując im zajęcia, które są elementami wzmacniającymi rehabilitację.

Dokumenty do pobrania

 Skierowanie do Ośrodka (plik PDF, 205 kB)